“آرملات” چیست ؟

آرملات یک لایه 1 تا 2 سانتیمتری از نوعی بتن پر مقاومت است که مقاومت خوبی در برابر سایش دارد.

 

اجرای آرملات بر روی چه بستری صورت می گیرد ؟

بر روی بتن تازه. اگر بستر کار بتن قدیمی باشد لازم است ابتدا یک لایه میانی از بتن به ضخامت حداقل 8 سانتیمتر روی بتن قدیمی ریخته شود.

 

اجرای آرملات بر روی بتن تازه چه زمانی انجام می شود ؟

پس از گیرش اولیه و قبل از گیرش نهایی ـ چنانچه عمر بتن از 12 ساعت بگذرد به آن بتن قدیمی اطلاق می شود.

 

آیا اجرای آرملات بر روی بستر بتن قدیمی ممکن است ؟

اگرچه با استفاده از چسب‌های مخصوص ممکن است ولی توصیه نمی شود.

 

ضخامت لایه میانی بتن تازه بین آرملات و بتن قدیمی حداقل چقدر است ؟

حداقل 8سانتیمتر

 

آرملات رنگی چه رنگهایی را شامل می شود ؟

قرمز ـسبزـزرد

 

عمده‌ترین مورد مصرف آرملات در کجاست ؟

مناطق صنعتی که با ترافیک شدید و به کارگیری ماشین‌آلات سنگین و سایش ناشی از آنها مواجه هستند.

 

آیا می توان از آرملات به عنوان یک کف‌پوش تزئینی (Decorative) استفاده کرد ؟

بله، با استفاده از رنگ‌های متفاومت و امکان شکل یافتن آن به صورت اشکال مختلف هندسی به وسیله قالب‌هایی از نوع سنگ‌های معدنی، این کار امکان‌پذیر است.

 

آیا می توان با استفاده از آرملات یک کف کاملاً یکپارچه بدست آورد ؟

خیر، اجرای درزهای انقبابضی، انبساطی از الزامات کف‌سازی است. همچنین گاهی اوقات، درزهای اجرایی نیز گریزناپذیرند.

 

علت تعبیه درزهای انقباضی چیست ؟

به علت پدیده انقباض ناشی از خشک شدن (Drying Shrinkage) ، در بتن ترک‌های انقباضی به وجود می آید. با ساخت درزهای انقباضی، ترک‌ها به محل‌های از پیش تعیین شده منتقل می شوند. این محل‌های از پیش تعیین شده، همان محل‌های درز انقباضی است.

 

فواصل درزهای انقباضی تابع چه پارامتری است ؟

بنابر توصیه ACI این فاصله به ضخامت دال بتنی بستگی دارد و بین 24 تا 36 برابر ضخامت بتن است.

 

حداکثر فواصل درزهای انقباضی چه قدر است ؟

آیا برای نسبت طول به عرض پانل‌های اجرا شده آرملات عدد خاصی توصیه می گردد؟

این نسبت بنابر توصیه انجمن پوشش‌های بتنی آمریکا حداکثر به 25/1 و بنابر توصیه انجمن بتن آمریکا، حداکثر به 5/1 محدود می شود. به طور کلی توصیه می شود پانل‌ها به شکل مربعی نزدیک باشند.

 

آیا با اجرای آرملات می توان از ضخامت بتن سازه‌ای کم کرد ؟

آرملات را نمی توان جایگزین بتن سازه کرد ولی می توان به اندزه ضخامت آن از ضخامت مورد نیاز بتن سازه‌ای کم کرد.

 

آیا می توان آرملات را بر روی کف قدیمی چون موزائیک یا آسفالت اجرا کرد ؟

خیر، زیرا بستر کار باید صلب، تمیز و محکم و عاری از هر گونه گردوخاک و مواد روغنی و نفتی باشد.

 

درجه حرارت مناسب برای اجرای آرملات چه قدر است ؟

بین 5 تا 30 درجه که باید تا حداقل 24 ساعت پس از اجرای کف حفظ گردد.

 

آیا استفاده از ضد یخ در شرایط سرد زمستانی برای اجرای آرملات مجاز است ؟

خیر

 

منظور از درزهای اجرایی کدام درزهاست ؟

درزهای اجرایی یا درزهای ساخت و ساز، درزهایی هستند که در پایان یک شیفت کاری و به ناچار ایجاد می شوند. می توان از این درزها به عنوان درز انبساطی یا انقباضی نیز استفاده کرد.

 

آیا ترافیک انسانی با بار ناشی از جابجایی و غلطاندن قطعات فلزی به وسیله لیفتراک قابل مقایسه است؟

بله، ترافیک انسانی بیش از 10 هزار نفر در روز بر روی یک کف‌‌پوش بتنی با نیروی ناشی از عبور چرخ فلزی یا پلی‌آمیر (مثلاً حمل قطعات بوسیله لیفتراک) معادل می باشد.

 

شستشوی کف‌پوش‌های آرملات باید در چه فواصل زمانی انجام شود؟

حداقل 1 بار در سال ولی زمان توصیه شده هر 6 ماه یک بار می باشد.

 

آیا لازم است کف‌پوش در طی فواصل زمانی توسط مهندس مجرب مورد بازدید قرار گیرد؟

این کار باید در مواقع مورد نیاز انجام شود در حالی که ACI توصیه می کند این بازدید، حداقل 1 بار در سال انجام شود .

 

مرمت درز و کنترل مواد درزگیر را باید حداقل در چه فواصل زمانی انجام داد؟

حداقل 1باردرسال

 

استفاده از کلرید کلسیم در ساخت آرملات که معمولاً در ساخت بتن به عنوان یک افزودنی (Aditive) از آن استفاده می شود، چه تأثیری دارد؟

این افزودنی انقباض بتن را افزایش داده و ممکن است در ایجاد تابیدگی (Curling) اثر مخربی به جا گذارد.

 

استفاده از بتن‌‌های ضد انقباض به جای بتن‌های سیمان پرتلند معمولی، آیا مقاومت سایشی بتن را افزایش می دهد؟

بله، در صورت طراحی مناسب بین 30 تا 40 درصد افزایش می دهد.

 

آیا می توان برای جبران انقباض بتن و جلوگیری از Curling از بتن ضد انقباض استفاده کرد؟

بله، ولی این کار نیاز به برآوردن الزامات خاصی دارد. از جمله این الزامات رعایت حداقل تسلیح به میزان 0/015 است.

 

کاربرد بتن ضد انقباض چگونه ترک‌ها را کاهش می دهد؟

کاربرد این بتن بر مقاومت کششی یا خمشی بتن تأثیر ندارد ولی در این نوع بتن، لنگرهای خمشی ایجاد شونده در دال کاهش می یابد و در نتیجه ترک‌خوردگی کاهش می یابد.

 

آیا کاربرد بتن ضد انقباض باعث ایجاد یک تابیدگی معکوس در بتن نمی شود؟

بله، ولی این تابیدگی معمولاً با بار مرده ناشی از وزن تعادل می یابد.

 

حداقل ضخامت رویه‌های ساخته شده از بتن ضد انقباض چه قدر است؟

زمانی که بستر موجود، با مواد نفتی و روغنی آلوده شده باشد، از چه رویه‌ای باید استفاده کرد؟

لازم است از رویه‌ای بتنی به ضخامت حداقل 10 سانتیمتر استفاده شودکه 2 سانتیمتر فوقانی آن از بتن ضد سایش یا “آرملات” باشد.

 

براساس استاندارد DIN 18560 ، حداقل ضخامت آرملاتی که در معرض ترافیک عبوری کمتر از 100 نفر در روز یا تردد چرخ‌های بادی قرار دارد، چقدر است؟

عمق درزهای کنترلی یا انقباضی چقدر است؟

بین1/3 تا 1/4 ضخامت دال و حداقل 5/2 سانتیمتر می باشد.

 

افزایش اسلامپ بتن چه تأثیری بر فواصل بین درزها دارد؟

با افزایش اسلامپ بتن، فاصله مجاز بین درزها، کاهش می یابد.

بله، حتی می تواند باعث ایجاد تابیدگی و Curling در دال بتنی شود.

 

چه ارتباطی بین مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری بتن و قابلیت انقباض آن وجود دارد؟

با افزایش مقاومت فشاری و به تبع آن مدول الاستیسیته، قابلیت انقباض بتن افزایش خواهد یافت.

 

علت وقوع ترک‌خوردگی در بتن چیست ؟

علت وقوع ترک‌خوردگی آن است که به واسطه وجود قیود داخلی، تنش‌های موجود از تنش‌های مجاز در یک نقطه تجاوز می نماید و در نتیجه ترک‌خوردگی اتفاق خواهد افتاد.

 

چه ارتباطی بین نسبت آب به سیمان و انقباض بتن وجود دارد؟

با افزایش نسبت آب به سیمان، انقباض افزایش خواهد یافت.

 

چه ارتباطی بین اسلامپ بتن و انقباض بتن وجود دارد؟

با افزایش اسلامپ، انقباض افزایش خواهد یافت.

 

پدیده تابیدگی (Curling) در بتن ناشی از چیست ؟

این پدیده از آن ناشی می شود که انقباض بتن در بالا و پایین آن متفاوت است و به طور طبیعی انقباض در بالا بیشتر است.

 

کاربرد اصلی درزهای انقباضی در کجاست ؟

در مکان‌هایی است که بین بتن و سازه‌های مجاور آن (Interaction) وجود دارد. لذا این درزها بیشتر در مجاورت دیوارها، ستون‌ها و پی‌هاو محل‌های بارگذاری تعبیه می‌شوند.

 

چه شکلی برای درز انبساطی در اطراف ستون‌ها توصیه می‌شود؟

هم به صورت مربعی شکل و هم دایروی امکان‌پذیر است ولی در شکل دایروی، با تمرکز تنش کمتری مواجهیم.

 

عرض یک درز انبساطی حدوداً چقدر است؟

عمده ترین درزهایی که در مبحث درزبندی کف‌های بتنی با آن مواجهیم کدام است؟

درزهای انقباضی، زیرا تعداد آنها بیش از سایر انواع درزهاست.

 

انقباض ناشی از خشک شدن (Drying Shrinkage) برای بتنی با اسلامپ حدود 8 سانتیمتر به ازای هر طول 30 متری چقدر است ؟

پر کردن درزها در چه فاصله‌ای پس از ساخت درز انجام می شود؟

بین 3 تا 6ماه

 

سختی حداقل و کنش طولی حداقل ماده درزگیر چه قدر است؟

سختی 50 ShoreA و کنش 6 درصد

 

آیا باید سطح تمام شده درزها پر شده با سطح آرملات در یک تراز باشد؟

خیر، باید حداقل 6/0 سانتیمتر پائین‌تر از سطح تمام شده آرملات باشد.

 

وقتی از Dowel bars برای انتقال برش استفاده می شود، آیا لازم است دو سر آن به بتن بچسبد؟

خیر، صرفاً یک طرف آن باید به بتن بچسبد و سر دیگر آن در داخل یک غلاف (cap) آزادانه حرکت کند.

 

وقتی برای ایجاد درز از روش برش‌زن بتن استفاده شود، حداکثر زمانی که پس از بتن‌ریزی می توان عملیات برش‌زنی را انجام داد چقدر است؟

حداکثر 12ساعت