روش های آزمون کاشی

 هدف از این پیوست ارائه توضیحاتى راجع به این آزمونها و دیگر اطلاعات مرتبط مى باشد

روش تعیین مقاومت در برابر ضربه به وسیله اندازه گیرى ضریب برگشت پذیرى : ISO 10545-5

این آزمون فقط در مورد کاشى هایى انجام مى پذیرد که در محیط هایى نصب شده اند که مقاومت در برابر ضربه مهم تلقى

مورد نیاز مى باشد . براى شرایط دشوارتر مقدار ضریب   مى گردد. در شرایط معمولى ضریب برگشت پذیرى  55%

بیشترى مورد نیاز است.

روش تعیین انبساط حرارتى خطى : ISIRI - ٣٩٩٨

بیشتر کاشى هاى سرامیکى انبساط خطى پائینى دارند . این آزمون براى کاشى هایى که در محیط هایى با تغییرات حرارتى

بالا نصب مى شوند، انجام مى گیرد.

تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتى : ISIRI - ٣٩٩٩

تمام کاشى هاى سرامیکى در حرارت هاى بالا مقاوم مى باشند این ازمون براى بعضى از کاشى هاى سرامیکى که ممکن

است در برابر شوکهاى حرارتى قرار بگیرند به کار مى رود.

تعیین انبساط رطوبتى : ISIRI - ۴٠٠۴

عمده کاشى هاى لعاب دار و بدون لعاب انبساط رطوبتى کمى دارند که این موضوع وقتى که کاشى ها به صورت صحیح

نصب مى شوند ایجاد مشکل نمى کند . به هر صورت زمانى که نصب غیر مطمئن بوده یا شرایط آب و هوایى خاص مى باشد

 و انبساط رطوبتى بیشتر از6%(6 میلیمتر بر متر) می باشد . این موضوع ممکن است موجب اشکال کند.

تعیین مقاومت در برابر یخ زدگى : ISIRI - ۴٠٠۵

این آزمون فقط براى محصولاتى که در مکان هایى که امکان یخ زدگى وجوددارد نصب شده درنظر گرفته مى شود . این

آزمون براى آن گروه محصولاتى که عموما براى جاهایى که یخ زدگى وجود ندارد مناسب نیست.

تعیین مقاومت شیمیایى : ISIRI - ۴٠٠٢

کاشى هاى سرامیکى معمولا در برابر اغلب مواد شیمیایى مقاوم مى باشد . این آزمون براى کاشى هاى سرامیکى که در

شرایطى با پتانسیل خوردگى بالا استفاده شده اند انجام مى شود.

تعیین مقاومت در برابر جوهرها : ISIRI - ۶٢٠٠

این آزمون براى کاشى هاى سرامیکى لعابدار اجبارى مى باشد . براى کاشى هاى غیر لعاب دار در جایى که لکه پذیرى

مى تواند ایجاد مشکل نماید توصیه مى شود که تولید کننده این مسئله را قید نماید . این آزمون براى تغییر رنگهاى موقت

که ممکن است در اثر جذب آب به وسیله بدنه و در زیر لعاب کاشى هاى لعاب دار اتفاق افتد را دربر نمى گیرد.

تعیین میزان سرب و کادمیم آزاد شده از کاشى هاى لعاب دار : ISO 10545 - Part 15

این آزمون براى کاشى هاى لعاب دارى که بر روى میز کار یا سطح دیوار مکان هاى تهیه غذا استفاده شده باشد و غذا

ممکن است در تماس مستقیم با سطح لعاب دار کاشى باشد. درنظر گرفته و انجام مى گیرد.

تعیین تفاوت رنگهاى جزئى : ISO 10545 - Part 16

این آزمون براى کاشى هاى لعاب دار که داراى رنگ یکدست بوده درنظر گرفته مى شود براى تعیین ویژگى آن استفاده

مى شود (جایى که تفاوت رنگهاى جزئى بین سطح رنگى لعاب دار کاشى در ویژگى ها مهم مى باشد)

تعیین ضریب اصطکاک : ISO 10545 - Part 17

این آزمون فقط براى کاشى هاى کف مورد نیاز مى باشد. ضریب اصطکاک کاشى به جنس سطح کاشى، تر یا خشک

بودن سطح کاشى و نتایج مختلف براى کفشهاى با مواد متفاوت بستگى دارد . این نیازمندیها همچنین خیلى وابسته به

جنس و نوع کاشى کف و مساحت و اندازه کاشى هاى به کار رفته مى باشد

                                                                     

/ 1 نظر / 179 بازدید
سینا

با سلام و درود بر شما برای کارهای صنعتی مثلا سوله های تولیدی مواد غذای و همچنین انبارهای آن و کف آنها باید از چه نوعی سرامیک یا ماده ای استفاده کرد که اقتصادی و شرایط بهداشتی را داشته باشد با سپاس فراوان از شما ش