اجزای اصلی اسپری درایر

1 . حوضچه اولیه :این حوضچه اولین قسمت از این سیستم است در این حوضچه ذرات با مش 18 است . دوغاب در اینجا به مدت 24 ساعت می ماند اینکار باعث aging و یکنواختی بیشتر دوغاب برای اسپری درایر است.

 

2 .حوضچه ثانویه : این حوضچه پس از حوضچه اولیه قرار دارد و دوغاب پس از ورود به ان مورد لرزش قرار می گیرد . فرق این دو با هم در این است که حوضچه ثانویه دارای دو الک ویبره است که دوغاب از رویاین الک ها عبور می کند در ضمن مش ان الک ها 45 و 60 میکرون است .

 

3 . مخزن اصلی : این مخزن با ابعاد بزرگ پس از حوضچه ثانویه قرار دارد در داخل این مخزن افشانک هایی وجود دارد که دوغاب مورد نظر را به داخل مخزن اسپری می کند . همچنین در داخل این مخزن یک المت حلزونی شکل وجود دارد که گرمای مورد نیاز برای تبخیر اب و تبدیل دوغاب به ذرات گرانول را تامین می کند.

 

4 . نازل : این نازل با قطر مشخص جهت خروج پودر های گرانول حاصله از فرایند اسپری درایر از محیط مخزن اصلی می باشد . هر چه قطر این نازل بیشتر باشد ذرات حاصله درشت تر خواهند بود .

 

 

 

پارامتر های موثر بر اسپری درایر

رطوبت : هر چه میزان اب داخل دوغاب بیشتر باشد پودر گرانوله حاصله ریزتر است . میزان رطوبت فراورده هایی که پرس می شوند باید بهینه باشد در واقع میزان کم رطوبت باعث ایجاد عیوبی در عمل پرس می شود در حالی که مقدار زیاد رطوبت باعث ایجاد مشکلاتی در تمیز کردن قالب پرس و خشک شدن مشکل می گردد.

 

ویسکوزیته: هرچه ویسکوزیته دوغاب مورد استفاده در اسپری درایر بیشتر باشد گرانروی بیشتر است در نتیجه سرعت خشک شدن دوغاب کاهش می یابد که نتیجه ان درشت تر شدن گرانول هاست.

 

ضخامت حلزونی: هر چه ضخامت حلزونی داخل مخزن بیشتر باشد قطر گرانول ها بیشتر است .

 

فشار پمپ: هر چه فشار پمپ داخل مخزن اصلی برای پاشش دوغاب به داخل مخزن بیشتر باشد قطر گرانول ها بیشتر است .

/ 0 نظر / 228 بازدید