طبقه بندی کاشی های لعابدار برای مصارف کف براساس مقاومت سایشی آنها

 این طبقه بندی تقریبی بوده و فقط برای راهنمایی است و نباید به عنوان یک ویژگی دقیق محصول برای نیازمندی خاص،

 درنظر گرفته شود

رده صفر : کاشی های لعابدار طبقه بندی شده در این رده، برای کاربرد در کف ها توصیه نمی گردند

رده 1 : محیط هایی که با این کاشی فرش شده اند . ضرورتا برای استفاده با پای برهنه یا پای پوشهای با کف نرم و بدون

هرگونه عوامل خارجی خراش دهنده مناسب می باشد (برای مثال حمام و اطاق خوابهایی که دسترسی مستقیم از خارج از

ساختمان نداشته باشند)

رده 2 : محیط هایی که با این کاشی ها فرش شده اند برای استفاده با پای پوشهای معمولی یا پای پوشهای دارای کف نرم

مناسب می باشد د ر این محیط ها اغلب عوامل خارجی خراش دهنده به مقدار کم و گهگاه موجود می باشد . (برای مثال

اطاق هایی که در قسمت نشیمن قرار گرفته به جز آشپزخانه  ورودی ها  و سایر اطاق هایی که ممکن است ترافیک زیادی

داشته باشد) این دسته از کاشی ها برای استفاده با کفشهای غیر معمول مناسب نمی باشد برای مثال پوتینهای با کف میخ دار.

رده 3 : محیط هایی که با این کاشی ها فرش شده اند برای استفاده با کفشهای معمولی مناسب می باشند که در بیشتر اوقات با

مقدار کمی عامل خارجی خراش دهنده همراه می باشد (برای مثال آشپزخانه های خصوصی  سالن ها  راهروها  بالکن ها

ایوان ها و تراس ها ) این دسته از کاشی ها برای استفاده با کفشهای غیر معمول مناسب نمی باشد برای مثال پوتینهای با کف

میخ دار

رده 4 : محیط هایی که با این کاشی ها فرش شده اند تحت بار ترافیکی منظم با مقداری عوامل خارجی خراش دهنده با شرایط

سخت از رده 3 قرار دارند (برای مثال ورودی ها  آشپزخانه های تجارتی  هتل ها  نمایشگاه ها و فروشگاه ها

رده 5 : محیط هایی که با این کاشی ها فرش شده اند . موضوع تحت بار ترافیکی دائم با مقداری عوامل خارجی خراش دهنده

قرار دارند به صورتی که شرایط به اندازه ای سخت باشد که کاشی لعابدار برای این شرایط مناسب باشد . (به عنوان مثال

مکان های عمومی مانند مراکز خرید  سالن فرودگاه ها  پیاده روها  لابی هتل ها و کاربردهای صنعتی

این طبقه بندی وقتی که شرایط نرمال حاکم باشد معتبر می باشد.

شرایط نوع پای پوش  نوع ترافیک و روش تمیز کردن نیز باید درنظر گرفته شود . کف ها باید به صورت مرتب و دائم در

مقابل عوامل خارجی سایش دهنده در ورودی های ساختمان با استفاده از وسایل پاک کننده کف کفش ها محافظت شود.

در حالتی که بار ترافیکی بسیار سنگین بوده و عوامل خارجی سایش زیاد می باشند کاشی های بدون لعاب و کاشی های کواری

می توانند موردنظر قرار گیرند.

/ 0 نظر / 85 بازدید